Ο οργανισμός Great Place to Work, εδώ και 30 χρόνια αξιολογεί επιχειρήσεις, με στόχο το «Χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας, βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον». H ερευνά αυτή πιστοποιεί 5 Διαστάσεις –Αξιοπιστία, Σεβασμός, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα, Δικαιοσύνη – αξίες που κρίνονται σημαντικές για ένα καλό εργασιακό περιβάλλον.

Η Ακεραιότητα, η Εταιρική Ταυτότητα, η Δικαιοσύνη, η Υποστήριξη των ανθρώπων μας και η Ηθική που προέρχεται από την διοίκηση της ΕΝΙΑ ΑΕ, φάνηκαν να αποτελούν βασικό πυρήνα της εταιρίας.

Η ΕΝΙΑ ΑΕ στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της και αυτό επιβεβαιώθηκε μέσω της παρούσας διάκρισης GPΤW, καθώς οι άνθρωποί της ψήφισαν και έκαναν τις προτάσεις τους, με σκοπό την περαιτέρω εξέλιξης αυτών και της εταιρίας!

Μέσω της έρευνας GPTW, αναδείχτηκε πως η ΕΝΙΑ ΑΕ έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, που στηρίζεται στην αναγνώριση, τον σεβασμό και την ελευθερία επικοινωνίας νέων ιδεών και προτάσεων.